progres

Pri doseganju dolgoročne uspešnosti vašega podjetja vas podpiramo s strateškim marketinškim načrtovanjem in iz njega izpeljanim nastopom na trgu. To uresničujemo s poznavanje trženjskega okolja v katerem poslujete, iskanjem njegovih razvojnih značilnosti in oblikovanjem strateških komunikacijskih rešitev, katerih implantacija povečuje vašo konkurenčno prednost pred tekmeci.

Povsem nove priložnosti za doseganje tržnega potenciala vam prinašajo digitalni mediji. Na interesih in identitetah oblikovane spletne skupnosti omogočajo usmerjene in stroškovno učinkovite akcije ter velik doseg ciljne skupine. Časovni zamik med vzpostavitvijo stika, grajenjem imidža BZ in odzivom potrošnika z nakupom pa lahko predstavlja smo en klik. Vašo spletno komunikacijo načrtujemo v skladu s temi trendi in spodbujamo interaktivno sodelovanje potrošnikov v življenju vaše BZ.

Strateška naravnanost in sprotno preverjanje učinkovitosti tehnik direktnega marketinga omogočata, da, z relativno majhnimi stroški, uspešno dosežete širok krog občinstva. Skozi postopek od analize trga, do priprave baze ter načrtovanja in izvedbe komunikacijske akcije vas neposredno povežemo z vašim potrošnikom. Pravilno izbran (potencialni) potrošnik namreč potrebuje le majhno spodbudo in občutek edinstvene ponudbe, da postane tudi kupec/stranka.

Vaš potrošnik naj postane tudi advokat vaše znamke. Z interaktivnimi PR pristopi ga vpišite v zgodbo svoje BZ, da z njim vzpostavite poglobljen odnos. Tako soupravljajte s svojim ugledom, ki je lahko prelomna točka vaših konkurenčnih prednosti, in ga ne prepustite naključju. V segmentu odnosov z javnostmi zato podpiramo vašo komunikacijo z za vas relevantnimi ciljnimi javnostmi.

S kreativnimi procesi podpiramo vaš nastop na trgu. Pomagamo vam pri snovanju koncepta vaše BZ skozi njen življenjski cikel, tako da razvijamo inovativne komunikacijske pristope, ki gradijo njeno zaznano kakovost, prepoznavnost, zvestobo in moč med vašimi ciljnimi potrošniki. Sporočilnost podpremo z močnimi vizualnimi komunikacijami iz našega oblikovalskega studia, ki estetsko dovršeno, zanimivo in jasno predstavljajo vašo ponudbo.

V zasičenem komunikacijskem prostoru pritegnite potrošnikovo pozornost, začnite graditi prepoznavnost vaše BZ in prepričate s svojo ponudbo. Potrebovali boste učinkovito oglasno sporočilo in prave komunikacijske kanale. Spremembe na percepcijskem zemljevidu vaših potrošnikov se bodo odražale tudi na vaših ekonomskih kazalcih.

progres
progres
Z naročnikom snujemo in razvijamo kreativne rešitve, ki jih skozi inovativno rabo tržno-komunikacijskih kanalov oblikujemo v napredne tržne nastope. Pri tem nas vodi vizija postati uveljavljen iskalec progresivnih zgodb, ki jih z naročnikovim zaupanjem na trgu oživimo za njegovo blagovno znamko.
Radi imamo izzive. Ti so generator naših kreativnih idej, ki razvijajo prodorne komunikacijske rešitve. Pozornost vašega potrošnika si bo namreč potrebno izboriti.
Gojimo ambicioznost, ki je usmerjena k doseganju vaših poslovnih ciljev in vire vašega podjetja povezuje s potrošniki. Brez potrošnika namreč ni dobrega produkta in dober produkt ne obstaja brez potrošnika.
Zamisli iščemo izven ustaljenih poti in na trgu utiramo nove. Pristop spreminjanja vzorcev in odkrivanja novih konceptov poganja sodobno trženjsko miselnost in prakso, ki ustvarja, ne lovi, trende potrošnje.
progres
Mitja Perko
Direktor
T 01 530 55 02

mitja.perko@directa.si
Aljaž Seliškar
Direktor projektov
T 01 530 55 04

aljaz.seliskar@directa.si
Aleksandra Flegar
Vodja projektov
T 01 530 55 00

aleksandra.flegar@directa.si
Jaka Lončarič
Art director
T 01 530 55 08

jaka.loncaric@directa.si
progres